STAVIS comp s.r.o.

Slovenský  |   English

Kontakt

Obchodné meno: STAVIS comp s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti: Bulharská 42/2476, 917 01 Trnava
Korešpondenčná adresa: Dúbravská cesta 1, 841 04 Bratislava 4
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom

registri  Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 24129/B


IČO 35812354
IČO DPH: SK2020215032


Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2629760057/1100
IBAN: SK85 1100 0000 0026 2976 0057
BIC (SWIFT): TATRSKBX


Štatutárny orgán : Vladimír Slíž – konateľTelefón: 02/54651111, 0903 459 715
Fax: 02/54651112
e-mail: staviscomp@staviscomp.eu

Zväčšiť mapu