STAVIS comp s.r.o.

Slovenský  |   English

Kapacity

Spoločnosť STAVIS comp s.r.o zamestnáva v súčasnosti 56 zamestancov, v nasledovných profesiách:

Profesia Počet pracovníkov
THP
Stavbyvedúci
Majster
Murár
Maliar
Betonár
Izolatér
Pokrývač
Klampiar
Stolár
Tesár
Zámočník
Podlahár (parkety, PVC)
Inštalatér
Stavebný elektrikár
Spolu 56

 

Spoločnosť STAVIS comp s.r.o. vlastní širokú databázu subdodávateľov a živnostníkov v počte 300 ľudí, s ktorými dlhodobo úspešne spolupracuje.