STAVIS comp s.r.o.

Slovenský  |   English

O nás

Spoločnosť STAVIS comp s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 126/01, Nz 123/01 zo dňa 4.4.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 21.5.2001 premenovaním prosperujúcej firmy Slížstav s.r.o. zápisom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava dňa 19.9.2009.

  Predmet činnosti spoločnosti:

 • Stavebná časť realizácií výrobných hál
 • Zemné práce
 • Spevnené plochy
 • Komunikácie
 • Vonkajšie kanalizácie a vodovody
 • Murárske práce (obklady, dlažby)
 • Podlahové krytiny (parkety, PVC, koberce)
 • Izolatérske práce (hydroizolácie, tepelné izolácie)
 • Sadrokartónové konštrukcie
 • Maliarske a natieračské práce
 • Výstavba rodinných domov
 • Výstavba administratívnych budov
 • Výstavba polyfunkčných objektov
 • Rekonštrukcie budov
 • Výstavba športových objektov
 • Sanácie budov
 • Stolárske práce
 • Tesárske práce
 • Klampiarske práce
 • Pokrývačské práce
 • Zámočnícke práce
 • Zatepľovanie fasád